ตอน

夕方

タイ語読み方日本語/English ตอน เย็นตอน ค่ำトン・イエントン・カム夕方tɔn yientɔn khâmevening ตอนเย็น は、まだ明るい夕方、 ตอนค่ำ は日が落ちて暗くなってからのこ...

タイ語読み方日本語/English ตอน เที่ยงトン・ティアン昼tɔn thîaŋnoon
あ行

タイ語読み方日本語/English ตอน เช้าトン・チャーオ朝tɔn cháomorning