เย็น

夕方

タイ語読み方日本語/English ตอน เย็นตอน ค่ำトン・イエントン・カム夕方tɔn yientɔn khâmevening ตอนเย็น は、まだ明るい夕方、 ตอนค่ำ は日が落ちて暗くなってからのこ...

寒い/冷たい/涼しい

タイ語読み方日本語/English เย็นイエン冷たい/涼しい/寒いyiencold/cool(weather)