เที่ยง

タイ語読み方日本語/English ตอน เที่ยงトン・ティアン昼tɔn thîaŋnoon