เช้า

あ行

タイ語読み方日本語/English ตอน เช้าトン・チャーオ朝tɔn cháomorning