ว่าง | タイ語ナビ.com ThaiGoNavi.com

スポンサードリンク

空室/空き部屋

タイ語 読み方 日本語/English
ห้อง ホーンワーン /空き部屋
hɔ̂ɔŋ wâaŋ vacant

※空いてる部屋はありますか?
มีห้องว่างไหมคะ/ครับ(mii hɔ̂ɔŋ wâaŋ mài kha/krap)

忙しい/暇じゃない

タイ語 読み方 日本語/English
ยุ่ง yûng
ユン
タイ語 読み方 日本語/English
ไม่ mâi wâaŋ 暇じゃない・空きが無い
マイ・ワーン no time/no space
タイ語ナビ.com単語 検索しなおす>>  
 
  • Yahoo!ブックマークに登録する
  • はてなブックマークに登録する

タイ語ナビ.com ThaiGoNavi.com TOP » ว่าง