ร | タイ語ナビ.com ThaiGoNavi.com

スポンサードリンク

待つ

タイ語 読み方 日本語/English
รอ
รอ~อยู่
ロー
ロー~ユー

待っている
rɔɔ
rɔɔ~yùu

waiting for
タイ語 読み方 日本語/English
เดี่ยวเดี่ยว ディアオディアオ! ちょっと待って!
dìyao dìyao wait!
タイ語 読み方 日本語/English
รอสักครู่นะค่ะ ロー・サックルー・ナ・カ 少々お待ち下さい
rɔɔ sakkhruu na khâ Please wait a moment.

※語尾のค่ะ(kha)は、男性ならครับ(krap)になります。

散髪屋

タイ語 読み方 日本語/English
ร้านตัดผม ラーン・タット・ポム 散髪屋
ráaŋ tàt phŏm barber shop

手押し車/台車/ベビーカー

タイ語 読み方 日本語/English
รถเข็น ・ケン 手押し車/台車
ベビーカー
rót kĕn hand cart
stroller

自転車

タイ語 読み方 日本語/English
รถจักรยาน
จักรยาน
・チャックラヤーン
チャックラヤーン
rót jakrayaan
jakrayaan

バイク

タイ語 読み方 日本語/English
รถมอเตอร์ไซค์
rót mɔɔtasai motorbike

トラック/ピックアップトラック

タイ語 読み方 日本語/English
รถบรรทุก ・バントゥック
rót banthúk truck
タイ語 読み方 日本語/English
รถกระบะ ロット・クラバ ピックアップ車/荷台付きの車
rót krabà truck

車/自動車/乗用車

タイ語 読み方 日本語/English
รถ
rót car
タイ語 読み方 日本語/English
รถยนต์ ロット・ヨン 車(
rót yon (passenger) car
タイ語 読み方 日本語/English
รถเก๋ง ロット・ケン 車(
rot kĕŋ (sedan) car

有料で乗る車

タイ語 読み方 日本語/English
รถรับจ้าง ・ラップチャーン 個人で有料で乗る車、タクシーなど
rót ráp jâaŋ taxi

地下鉄

タイ語 読み方 日本語/English
รถไฟฟ้าใต้ดิน ・ファイファー・タイディン
rót faifáa tâi din subway

>>電車
>>電車(鉄道)

電車

タイ語 読み方 日本語/English
รถไฟฟ้า ・ファイファー
rót faifáa train

รถไฟฟ้า(rot faifaa BTS)
รถไฟฟ้าAirport Link(rot faifaa Airport Link)があります。
>>電車(鉄道)
>>地下鉄

タイ語ナビ.com単語 検索しなおす>>  
 
  • Yahoo!ブックマークに登録する
  • はてなブックマークに登録する

タイ語ナビ.com ThaiGoNavi.com TOP » ร