ด | タイ語ナビ.com ThaiGoNavi.com

スポンサードリンク

待つ

タイ語 読み方 日本語/English
รอ
รอ~อยู่
ロー
ロー~ユー

待っている
rɔɔ
rɔɔ~yùu

waiting for
タイ語 読み方 日本語/English
เดี่ยวเดี่ยว ディアオディアオ! ちょっと待って!
dìyao dìyao wait!
タイ語 読み方 日本語/English
รอสักครู่นะค่ะ ロー・サックルー・ナ・カ 少々お待ち下さい
rɔɔ sakkhruu na khâ Please wait a moment.

※語尾のค่ะ(kha)は、男性ならครับ(krap)になります。

タイ語 読み方 日本語/English
ดาว
daaw

月(天体)

タイ語 読み方 日本語/English
ดวงจันทร์ ・チャン (天体)
dwaŋ jan

太陽

タイ語 読み方 日本語/English
ดวงอาทิตย์ ・アーティット
dwaŋ aathit

見る/観る

タイ語 読み方 日本語/English
ดู
duu /

タイ語 読み方 日本語/English
ดอกไม้
dɔɔkmái

タイで一番高い山ドイ・インタノン

タイ語 読み方 日本語/English
ดอยอินทนนท์ ドーイ・インタノン ・インタノン
dooi inthanon Doi Inthanon(the highest mountain in Thailand)

良い/いい

タイ語 読み方 日本語/English
ดี dii
ディー
タイ語ナビ.com単語 検索しなおす>>  
 
  • Yahoo!ブックマークに登録する
  • はてなブックマークに登録する

タイ語ナビ.com ThaiGoNavi.com TOP » ด