จ | タイ語ナビ.com ThaiGoNavi.com

スポンサードリンク

痛い

タイ語 読み方 日本語/English
เจ็บ ジェップ
jèp hurt
タイ語 読み方 日本語/English
ปวด プワット 痛い
pwàt have pain

怪我など外からの痛みや、キリキリする痛みにはเจ็บ(jèp)、
身体の中の方で痛みを感じるときはปวด(pwàt)
ปวดท้อง(pwàt thɔ́ɔŋ) お腹が痛い
ปวดหัว(pwàt hŭa) 頭が痛い
※お腹や頭でも、ぶつけて痛いとか、傷が痛いとかだったらเจ็บ(jèp)を使います。
ปวดคอ(pwàt khɔɔ) → 首が痛い
เจ็บคอ(jèp khɔɔ) → 喉が痛い

覚える/覚えてる

タイ語 読み方 日本語/English
จำได้ ジャムダイ (思い出せる)
jam dâi

タイ語 読み方 日本語/English
จาน チャーン
jaan

落ち着いて

タイ語 読み方 日本語/English
ใจเย็นเย็น  イエン イエン
jai yen yen calm down

新郎/新婦

タイ語 読み方 日本語/English
เจ้าบ่าว チャオバーオ
jâo bàao groom
タイ語 読み方 日本語/English
เจ้าสาว チャオサーオ
jâo sǎao bride

見付ける

タイ語 読み方 日本語/English
เจอ/หาเจอ
jəə/hǎa jəə /

【否定-negative sentence】見付からない หาไม่เจอ(hǎa mâi jəə)

三輪車

タイ語 読み方 日本語/English
จักรยานสามล้อ チャックラヤーン・サームロー
jakrayaan sǎam lɔ́ɔ

自転車

タイ語 読み方 日本語/English
รถจักรยาน
จักรยาน
ロット・チャックラヤーン
チャックラヤーン
rót jakrayaan
jakrayaan

本当/本当に

タイ語 読み方 日本語/English
チン
ching really/
タイ語ナビ.com単語 検索しなおす>>  
 
  • Yahoo!ブックマークに登録する
  • はてなブックマークに登録する

タイ語ナビ.com ThaiGoNavi.com TOP » จ